InfoStar ACCESS е система, която включва контрол на достъпа, енергийно спестяване и безкасово разплащане. Системата работи в реално време и използва различни RFID решения – брави, карти, часовници или гривни, в зависимост от политиката и удобството на клиента.

InfoStar ACCESS, контролира в реално време всички електрически и отоплителни системи. Чрез предварително зададени параметри се гарантира енергийна ефективност и сигурност на стаите и общите помещения.

Онлайн контрол на достъп?

InfoStar ACCESS позволява издаването на карти с различни нива на достъп – за гости, обслужващ персонал и мениджъри. Системата следи в реално време издадените карти, като правото на достъп на всяка се следи и дава според правилата, които са зададени при издаването й.

Енергийна ефективност

Благодарение на работата в реално време (online) системата контролира електрическите и климатични системи в хотела 24 часа в денонощието. Това е възможно, благодарение на възможността за описание на правила и параметри, които останалите системи да поддържат в зависимост от статуса на стаята и вида на картата, с която е отворена:

 • изключване на цялото или частично захранване при излизане от стаята или check-out
 • поддържане на определена функционалност на останалите системи според вида на картата, с която е отворена стаята (при влизане с карта на обслужващ персонал да не може да се гледат филми по поръчка, да не могат да се избират външни телефонни номера и т.н.)
 • поддържане на предварително зададени температури в зависимост от статуса на стаята и вида на помещенията
 • Мониторинг чрез PiPo система на свободните и заетите стаи
 • PiPo (people in-people out) е мониторинг система, чрез която управителя на хотела получава подробни справки за издадените карти.

Pipo осигурява пълен контрол на персонала ви. Предоставяйки някои от RFID картовите решения на персонала ви, по всяко време ще знаете кой кога е дошъл на работа, за колко време извършва задълженията си, както и ограничавате достъпа на служителите ви според задълженията. В края на деня разполагате с подробна справка на компютъра ви за дейността на целия персонал.

InfoStar Access осигурява пълен контрол на системата за достъп от вашия компютър. Всяко отваряне на врата, поръчка или заявка през RFID картата се записва в системата.

 

Характеристики
 • Автоматичен контрол за неоторизиран достъп
 • Мониторинг чрез PiPo (people in-people out)система свободните и заетите стаи
Работоспособност
 • Спиране на достъпа на загубените карти с едно натискане на бутон, без да е необходимо персонала да обикаля контролните точки с програматор.
 • Динамична (в реално време) промяна на достъпа на картите
 • Контрол на цялата собственост от вашия компютър: стаи, спортни площадки, игрални помещения, зони с ограничен достъп, дори и брави и ключалки.
Ефикасност
 • Мониторинг на задълженията на персонала
 • Край на проблемите от вид „Ключът ми не работи”. RFID картите не могат да се размагнетизират.
 • Възможност за индивидуални справки и репорти:
  • Времевите дейности на персонала/ доставчиците
  • Предотвратяване на не планувани опити за достъп
Защита на инвестицията
 • Използването на една мрежа за всички услуги – LAN, вместо изграждането на няколко
 • Увеличаване на оборотите, предоставяйки възможност за безкасово разплащане на вашите клиенти на места, в които не е удобно носенето на портфейли и пари
 • Използвайки най-новите RFID технологии, InfoStar Accesss позволява на вашите гости не само да отварят вратата на хотелската стая, но и да правят поръчки в комплекса, да си запазват спортни съоръжения или достъп до увеселителни зони с платен или ограничен достъп.

InfoStar Access позволява да се увеличи сигурността в хотела, водните паркове, като същевременно увеличава възможностите за продажба на храни и напитки в обекта.

Close Menu