InfoStar концепция за универсално дистанционно управление

InfoStar Universal Remote - reddot award

Евродизайн Системс избра ruwido, Австрия за партньор в доставянето на дистанционни упраления за InfoStar хотелските системи. Благодарение на уникалният си дизайн и функционалност, Евродизайн Системс предлага на своите клиенти едно дистанционно упраление за InfoStar системите и телевизионните приемници в хотелските стаи, което да запази модерността си по време на дългия експлоатационен период. Благодарение на вграждането на инфраред и радио функционалност, хотелските гости разполагат с едно дистанционно упраление за всички мултимедийни системи и оборудване в стаята.

Close Menu