InfoStar концепция за универсално дистанционно управление

Infostar Standard

Евродизайн Системс избра ruwido, Австрия за партньор в доставянето на дистанционни упраления за InfoStar хотелските системи. Благодарение на уникалният си дизайн и функционалност, Евродизайн Системс предлага на своите клиенти едно дистанционно упраление за InfoStar системите и телевизионните приемници в хотелските стаи, което да запази модерността си по време на дългия експлоатационен период. Благодарение на вграждането на инфраред и радио функционалност, хотелските гости разполагат с едно дистанционно упраление за всички мултимедийни системи и оборудване в стаята.

Infostar Premium

Ексклузивно качество, ексклузивно чувство за ексклузивни гости

Eurodesign Systems selected the newest and most-awarded remote control of ruwido, Austria for their premium hotel clients.

The “leaf” model was created as a direct result of ruwido’s design and development approach: ‘thinsizing’. Measuring only 2.97 mm in depth, leaf has a silhouette thinner than a coin cell and is manufactured using high quality aluminum and carbon.

Close Menu