Digital Signage

Digital signage система за хотелиерската и ресторантьорска индустрия

InfoStar INFOsign е система за управление на рекламата, използваща телевизорите в хотелските стаи и общи площи. Тя се инсталира на InfoStar сървъра и интелигентните крайни IP STB устройства. Управлението на софтуера е уеб базирано и позволява на хотелиера да създава и управлява лесно рекламното съдържание според своите нужди и интереси.

INFOsign в стаята

InfoStar INFOsign превръща телевизорите в стаите в рекламна медия и позволява:

  • Визуализиране на рекламни банери по време, предварително избрано от хотелиера, докато се гледа телевизия.
  • Показване на рекламни RSS съобщения.
  • Излъчване на информационни телевизионни канали.

INFOsign в общите площи

InfoStar INFOsign предлага пълна “digital signage” функционалност за телевизорите в общите площи на хотела. Чрез удобно създадено уеб управление, хотелиерът може да създава различни презентации, състоящи се от снимки и/или филми. Също така хотелиерът може да създава рекламни сценарии, като указва на всеки един екран какво да показва, през какъв период и т.н. Самите презентации и режими на работа могат да се избират от служителите на хотела чрез InfoStar дистанционното управление и интуитивно меню, което следва визията на InfoStar INFO.

INFOsign е разработена да може да покрие всички нужди за директна реклама на един хотелиер – от показване на различните услуги и промоции до мероприятия в залите, полезна туристическа информация, реклами по време на телевизия и т.н.

Реклама в режим телевизия

Минимизиране на телевизионния екран и показване на рекламни банери във вид и време, предварително избрано от хотелиера. Рекламата може да е динамична – през определно време да се появява и изчезва или статична.

Grand Hotel Millennium Sofia

Sofia, Bulgaria

Hotel Bulgaria

Burgas, Bulgaria

Hotel Metropolitan

Sofia, Bulgaria

Kitchen 59

Sofia, Bulgaria

Five elements Hotel

Sapareva Banya, Bulgaria

Pullman Ciawi
Vimala Hills​​

Bogor, Indonesia

Hotel Jagerhof

Plovdiv, Bulgaria

Hyatt Regency Sofia

Sofia, Bulgaria

RSS съобщения в режим телевизия

Опцията позволява изпращане на уведомителни и/или рекламни текстови съобщения до стая, група от стаи или всички стаи, които се визуализират в режим телевизия.

Информационни телевизионни канали

INFOsign позволява през уеб управлението да се качват рекламни видео материали, които да се визуализират като ТВ канал, който да е част от съществуващия телевизионен списък с канали.

Създаване на рекламни презентации

Функцията позволява създаване на презентационни материали от изображения и/или видео материали, предназначени за излъчване на екраните в общите площи. В процеса на създаване, хотелиерът може да посочи на кои екрани да бъде активно съдържанието и да определи времеви график на излъчване.

Close Menu